Over Stichting Landgoed Kasteel Geldrop

Stichting Landgoed Kasteel Geldrop

Sinds 30 december 1996 is Stichting Landgoed Kasteel Geldrop eigenaar van het kasteel, de bijgebouwen en de ruim 11 hectaren park in het hartje van de gemeente Geldrop-Mierlo. Daarvoor was het landgoed 22 jaar in het bezit van de gemeente Geldrop (toen nog niet gefuseerd met Mierlo).
De stichting krijgt haar inkomsten enerzijds uit subsidies van overheidsinstanties en fondsen en anderzijds uit exploitatie van het kasteel en de bijgebouwen.

Doelstelling
Statutair is vastgelegd dat al deze inkomsten zijn bedoeld om het gehele complex te behouden en in stand te houden met als uitgangspositie de toestand van het kasteel rond 1870. Dit alles moet ten goede komen van de bevolking van de gemeente Geldrop-Mierlo.

Het stichtingsbestuur heeft 7 vaste medewerkers in dienst en een groot aantal vrijwilligers. Het complex is aan te merken als een landgoed als bedoeld in artikel 1 van de Natuurschoonwet 1928. Dit omvat de historische buitenplaats, het nieuwe park en het gebied waarop de kinderboerderij gelegen is.

De historische buitenplaats valt weer onder te verdelen in de volgende monumenten:

– Kasteel;
– Koetshuis/paardenstal/rentmeesterswoning;
– Waschhuis;
– Generatorhuisje;
– Oranjerie;
– Schansmuren;
– Victoriaanse kas;
– Engelse landschapstuin;
– Voormalige nutstuin De Kasteel Bloemenhof.

Al deze gebouwen en gebieden hebben eigen monumentnummers. De voormalige opslagschuur (huidige kasteelhoeve) is een gemeentelijk monument.

Wil je meer weten over de beleidsstukken? Lees dan hieronder verder.

Meerjarenplan 2025Presentatie groenplanJaarverslag 2023Statuten stichtingStatutenwijziging stichting juni 2018Beloning en nevenfuncties bestuurStandaard formulier publicatieplicht ANBI

Bestuursleden vlnr: Hein Loeffen (secretaris), Jos van Lange (voorzitter), Els Luijerink en Caron Stevenaar (penningmeester).

ANBI

Per 1 januari 2014 is onze stichting verplicht de onderstaande informatie in het kader van de algemeen nut beogende instellingen (ANBI) te publiceren.

Gegevens Stichting Landgoed Kasteel Geldrop
RSIN/fiscaal nummer t.b.v. ANBI: 804742893

Bankrekeningnummer:  NL73 RABO 0115 9297 46

HET LANDGOED DAT PRIKKELT