De vogels op de kinderboerderij

Deze vogels vind je op de kinderboerderij

Ganzen
Ganzen zijn grote grazers en watervogels. Ze zijn heel waaks en kunnen flink met hun vleugels slaan. Bij gevaar gakken ze luid. Vroeger werden ganzen als waakvogel gehouden. Komen de ganzen op je afgerend? Ga vooral niet schoppen! Steek in plaats daarvan gewoon je voet en armen uit, dan stoppen ze.
Onze ganzen (twee genten en een gans) zijn sinds 2013 op de kinderboerderij. Ze heetten samen ABBA. Helaas is Agnetha overleden dus nu hebben we Abb. In 2019 is gansje Jacques er bij gekomen, hij is gesponsord door Jacques:) Jacques bleek gelukkig een vrouwtje te zijn zodat er nu weer twee koppels ganzen zijn.

Kalkoenen
Onze kalkoen heet Billy the kid. Billy is het mannetje en herkenbaar aan de grote lel onder zijn nek en het slurfje boven zijn snavel. Die kan hij dik maken en van kleur laten veranderen.
Kalkoen eten kippenvoer, wormpjes, insecten en wat onkruid; net als kippen dat dus doen. Je kunt ze uit de hand laten eten.

Kippen
Op de kinderboerderij wonen een flink aantal kippen en ook een stel hanen. Er kunnen niet te veel hanen wonen. Dan krijgen ze ruzie en gaan ze vechten. Hennen (de vrouwtjes) maken niet zo snel echt ruzie. Een pikorde hebben ze allemaal wel. Dat betekent dat de ene kip hoger in rang is dan de andere.
De kippen krijgen dagelijks legkorrel en ook vaak wat groente of fruit. Ook de bezoekers van de kinderboerderij mogen de kippetjes voeren. Vraag maar eens aan de balie, daar kun je een bakje kippenvoer kopen om de kipjes zelf mee te voeren.

Vreemde eenden
Op onze kinderboerderij komen vaak eenden langs. Zij maken gebruik van de sloten rondom het kasteel, maar van tijd tot tijd wandelen ze het erf van de kinderboerderij op, op zoek naar extra hapjes.  Een mannetjeseend noemt men een woerd, een vrouwtjeseend heet gewoon een eend, en een jong noemt men een pieltje of pulletje.

Duiven uit de buurt
Op de boerderij staat ook een (niet meer in gebruik zijnde) oude duiventil. Dit is eigenlijk het oude kerktorentje van de Protestantse Kerk van Geldrop. De duiven die je ziet zijn niet van de kinderboerderij maar komen gewoon aanvliegen en blijven hangen omdat ze eten vinden. Er zijn soms ook sierduiven. Dat zijn duiven met bijzondere veren. Er komen ook veel gewone duiven op de boerderij af en ook zij snoepen graag van het voer voor de kippen.

Kauwen
Op de geiten en varkens zie je in de lente soms zwarte vogels zitten met een donker kapje op hun hoofd en lichte blauwe ogen. Dat zijn kauwtjes. Ze zijn een stukje kleiner dan kraaien. Ze komen de (meestal losse) haren van de dieren plukken voor hun nesten. In de zomer zie je ze minder veel op de kinderboerderij, maar in september zijn ze vaak in grote getallen weer terug. Ze willen dan een extra graantje meepikken van het kippenvoer. Meestal zijn ze na de herfst weer verdwenen.

Merels, Uilen en andere vogels
Er vliegen ook vaak merels, mezen, roodborstjes, boomklevers, spechten en andere vogels rond op de boerderij en er omheen. Kijk maar eens goed hoeveel verschillende vogels je ziet. Zie je bijvoorbeeld ook een heel klein vogeltje in de heggen zitten met een heel kort staartje dat omhoog steekt? Dat zou best weleens een winterkoninkje kunnen zijn.

In het park van het kasteel zitten zelfs uilen. Zie je in de lente een jong uiltje op de grond? Laat hem dan maar gewoon zitten en pak ze nooit op. Als de uilen net leren vliegen, vallen ze vaak op de grond. Maar de ouders gaan ze gewoon voeren. En ‘s nachts klimmen de kleine uiltjes met hun scherpe klauwen zelf de boom weer in.

HET LANDGOED DAT PRIKKELT

Wat heeft Stichting Landgoed Kasteel Geldrop te bieden

Meer informatie over de verschillende onderdelen van Landgoed Kasteel Geldrop? Klik op een van de logo's om direct meer informatie te vinden over het desbetreffende onderdeel.