Op zondag 7 augustus vonden in het kader van de Schotse weken de zogenaamde Highland Games plaats op ons landgoed. Tijdens het werpen van een metalen bal, de Hammer Throw, heeft zich een noodlottig ongeval voorgedaan. Een metalen bal is terechtgekomen in de naastgelegen bloementuin en heeft een 65-jarige inwoner van Geldrop geraakt, die ter plekke aan zijn verwondingen is overleden. Dit ondanks de hulpdiensten, die snel aanwezig waren.

Onze intense gedachten gaan uit naar de nabestaanden van dit bizarre ongeluk. Wij wensen hen heel veel sterkte bij het verwerken van hun verdriet. Daarbij denken wij ook aan de deelnemers en toeschouwers van het evenement.

De politie is dezelfde middag gestart met een onderzoek naar de fatale worp en de omstandigheden waaronder deze heeft plaatsgevonden. Ook onderzoekt de politie of vergunningen zijn aangevraagd en welke procedures zijn gevolgd.

De gemeente heeft het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement ingehuurd om een procesanalyse te maken over het ongeval tijdens de Highland Games op 7 augustus 2022 in Geldrop-Mierlo.

Inmiddels is de opdrachtformulering vastgesteld. Het onderzoek zal naar verwachting van de gemeente ongeveer twee maanden in beslag nemen. Wij wachten de uitkomsten van de onderzoeken af.