Doneer voor de tuinrestauratie

Maak het landgoed een ‘tikkie’ groener!

Landgoed Kasteel Geldrop maakt zich klaar voor de toekomst. Een restauratie van de landschapstuin is daarvoor dringend noodzakelijk, net als het plaatsen van een aantal zonnepanelen en het verbouwen en verduurzamen van de Kasteel Kinderboerderij. Om al onze plannen te verwezenlijken hebben we ook jouw steun nodig!

Sponsor een boom

Door het sponsoren van één of meerdere van deze bomen draag je heel concreet bij aan de restauratie van het groene hart van Geldrop. Een boom sponsoren kost €200,00. Als bomensponsor wordt je uitgenodigd op onze boomplantdag. Je ziet dan welke plek uw boom op het landgoed krijgt en je krijgt per boom een certificaat. Na aanmelding krijg je meer informatie over de bomen waaruit gekozen kan worden en over de wijze van betaling.

Sponsor een boom

Doneer een bedrag naar keuze

Als je hieronder aanklikt, vind je een mogelijkheid om direct een bedrag dat je zelf bepaalt te doneren.

Alvast hartelijk dank hiervoor.

Doneer een bedrag naar keuze

HET LANDGOED DAT PRIKKELT

Wat heeft Stichting Landgoed Kasteel Geldrop te bieden

Meer informatie over de verschillende onderdelen van Landgoed Kasteel Geldrop? Klik op een van de logo's om direct meer informatie te vinden over het desbetreffende onderdeel.